Hľadaný výraz: Ez 40,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 (Potom premeral bránovú predsieň zvnútra: jedna siaha.)

1

mail   print   facebook   twitter