Hľadaný výraz: Ez 40,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Potom išiel k bráne, ktorá bola obrátená smerom na východ, a vystúpil po jej schodoch, premeral prah brány: jedna siaha šírky. (Prvý prah šírky na jednu siahu.)

1

mail   print   facebook   twitter