Hľadaný výraz: Ez 40,48, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
48 Potom ma zaviedol k predsieni chrámu, premeral rámy brány predsiene: päť lakťov z jednej a päť lakťov z druhej strany. Šírka brány bola štrnásť lakťov a postranné múry brány tri lakte z jednej a tri lakte z druhej strany.

1

mail   print   facebook   twitter