Hľadaný výraz: Ez 40,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 Cela obrátená na sever je pre kňazov, ktorí konajú službu pri oltári. Sú to Sadokovi synovia; oni sa spomedzi synov Léviho približujú k Pánovi, aby mu slúžili.“

1

mail   print   facebook   twitter