Hľadaný výraz: Ez 40,44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
44 Na vonkajšej strane vnútornej brány boli dve cely vo vnútornom nádvorí; jedna, pri stene severnej brány, hľadela na juh; druhá, pri stene južnej brány, hľadela na sever.

1

mail   print   facebook   twitter