Hľadaný výraz: Ez 40,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Priviedol ma ta a hľa, bol tam muž, ktorého výzor bol ako výzor kovu; v ruke mal plátennú šnúru a meračskú palicu. Stál v bráne.

1

mail   print   facebook   twitter