Hľadaný výraz: Ez 40,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 V božských videniach ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom od juhu bola akoby stavba mesta.

1

mail   print   facebook   twitter