Hľadaný výraz: Ez 40,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V dvadsiatom piatom roku nášho zajatia, na začiatku roka, desiaty deň mesiaca v štrnástom roku po páde mesta, práve v ten deň vzniesla sa na mňa Pánova ruka a zaviedla ma ta.

1

mail   print   facebook   twitter