Hľadaný výraz: Ez 38,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Gomer a všetky jeho tlupy, dom Togormu, končiny severu i všetky jeho tlupy; mnohé národy sú s tebou.

1

mail   print   facebook   twitter