Hľadaný výraz: Ez 38,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeľuste, tak vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých v plnom výstroji, veľký zástup so štítmi a pavézami, všetkých, čo sa chápu meča.

1

mail   print   facebook   twitter