Hľadaný výraz: Ez 38,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog, veľkniežaťu Mosocha a Tubala, a prorokuj proti nemu.

1

mail   print   facebook   twitter