Hľadaný výraz: Ez 38,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Toto hovorí Pán, Jahve: Si to ty, o kom som hovoril v dávnych dňoch prostredníctvom svojich sluhov, prorokov Izraela, ktorí v tých dňoch roky prorokovali, že ťa privediem proti nim?

1

mail   print   facebook   twitter