Hľadaný výraz: Ez 38,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A vystúpiš proti môjmu ľudu, Izraelu, ako oblak, aby si zakryl zem. Bude to na konci dní, vtedy ťa privediem proti svojej krajine, aby ma poznali národy, keď pred ich očami na tebe, Gog, ukážem, že som svätý.

1

mail   print   facebook   twitter