Hľadaný výraz: Ez 38,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Preto prorokuj, syn človeka, a povedz Gogovi: Toto hovorí Pán, Jahve: Vari sa nezdvihneš v ten deň, keď bude môj ľud, Izrael, bývať v bezpečí?

1

mail   print   facebook   twitter