Hľadaný výraz: Ez 38,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 aby si koristil korisť a plienil plen, aby si vystrel ruku proti zaľudneným zboreniskám a proti ľudu zhromaždenému z národov, ktorý získal imanie a majetok a bývajú v prostriedku zeme.

1

mail   print   facebook   twitter