Hľadaný výraz: Ez 3,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Vstal som teda a išiel som do údolia a hľa, bola tam Pánova sláva ako sláva, ktorú som videl pri rieke Chobar. Vtom som padol na tvár.

1

mail   print   facebook   twitter