Hľadaný výraz: Ez 3,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 I vzniesla sa tam nado mňa Pánova ruka a riekol mi: „Vstaň, vyjdi do údolia, tam budem k tebe hovoriť.“

1

mail   print   facebook   twitter