Hľadaný výraz: Ez 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A zober sa, choď medzi zajatcov, k synom svojho ľudu, hovor k nim a vrav im: »Toto hovorí Pán,« či počúvnu a či si nepovšimnú.“

1

mail   print   facebook   twitter