Hľadaný výraz: Ez 29,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V desiatom roku, jedenásty deň desiateho mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto:

1

mail   print   facebook   twitter