Hľadaný výraz: Ez 27,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Vyšívaný bysus z Egypta boli tvoje plachetky, slúžili ti za zástavu. Purpur modrý, červený z elisajských ostrovov boli tvojím pokrovom.

1

mail   print   facebook   twitter