Hľadaný výraz: Ez 27,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Haran, Chene a Eden, kupci zo Sáby, Asýr a Chelmad boli tvojimi kupcami.

1

mail   print   facebook   twitter