Hľadaný výraz: Ez 27,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Kupci zo Sáby a Rémy, to boli tvoji kupci, rozličné prvotriedne voňavky, rôzne drahokamy a zlato ti dávali na výmenu.

1

mail   print   facebook   twitter