Hľadaný výraz: Ez 27,20-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Dedan kupčil s tebou s vlnenými prikrývkami pre jazdu. 21 Arabi a všetky kniežatá Kedaru boli tvojimi príručnými kupcami, kupčili s tebou barančatami, baranmi a capmi.

1

mail   print   facebook   twitter