Hľadaný výraz: Ez 27,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Damask bol tvojím kupcom pre množstvo tvojich výrobkov, pre množstvo rozličného bohatstva, chelbonského vína a krásnofarebnej vlny.

1

mail   print   facebook   twitter