Hľadaný výraz: Ez 27,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Júda a Izraelov dom boli tvojimi kupcami, obilie z Minitu, voňavky, med, olej a balzam ti dávali na výmenu.

1

mail   print   facebook   twitter