Hľadaný výraz: Ez 27,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Aram bol kupcom pre množstvo tvojich výrobkov; karbunkul, purpur, výšivky, bysus, koraly a rubíny ti dávali na výmenu.

1

mail   print   facebook   twitter