Hľadaný výraz: Ez 27,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Javan, Tubal a Mešek boli tvojimi kupcami; ľudské duše a kovové náradie dovážali na tvoj trh.

1

mail   print   facebook   twitter