Hľadaný výraz: Ez 27,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Taršiš bol tvojím kupcom pre množstvo rôzneho bohatstva; dodávali tvoj tovar za striebro, železo, cín a olovo.

1

mail   print   facebook   twitter