Hľadaný výraz: Ez 27,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Peržania, Lúd a Pút boli v tvojom vojsku, boli tvojimi bojovníkmi, u teba si vešali štít a prilbu, oni ti dodávali lesku.

1

mail   print   facebook   twitter