Hľadaný výraz: Ez 25,8-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Moab a Seir povedal: »Hľa, dom Júdu je ako všetky národy!«, 9 preto otvorím svah Moabu, že nebude mať miest, nebude mať svojich miest, nebude mať hraníc. Ozdobu krajiny, Betiesimot, Belmeon a Kariataim 10 pridám k Amončanom do vlastníctva synom Východu, aby medzi národmi nebolo viac o ňom (o Amončanoch) spomienky. 11 V Moabsku však zavediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán.“

1

mail   print   facebook   twitter