Hľadaný výraz: Ez 25,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Kréťanov a vyničím zvyšky morského pobrežia

1

mail   print   facebook   twitter