Hľadaný výraz: Ez 25,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 preto hovorí Pán, Jahve: Vystriem ruku proti Edomu, vyhubím z neho ľudí i zvieratá a urobím ho púšťou. Od Temanu po Dedan padnú pod mečom.

1

mail   print   facebook   twitter