Hľadaný výraz: Ez 25,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, obráť si tvár proti synom Amona a prorokuj proti nim.

1

mail   print   facebook   twitter