Hľadaný výraz: Ez 22,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Keď som však hľadal medzi nimi niekoho, kto by vymuroval múr, postavil sa proti mne do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som.

1

mail   print   facebook   twitter