Hľadaný výraz: Ez 22,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Jej kňazi znásilňujú môj zákon, znesväcujú mne zasvätené veci, nerobia rozdiel medzi svätým a nesvätým a neučia rozdielu medzi poškvrneným a čistým. Pred mojimi sobotami si zakrývajú oči, takže som znesvätený medzi nimi.

1

mail   print   facebook   twitter