Hľadaný výraz: Ez 22,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Ty, syn človeka, chceš súdiť (chceš súdiť) krvavé mesto? Nuž oznám mu všetky jeho zločiny!

1

mail   print   facebook   twitter