Hľadaný výraz: Ez 22,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A získam si ťa pred očami národov; vtedy budeš vedieť, že ja som Pán.“

1

mail   print   facebook   twitter