Hľadaný výraz: Ez 22,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ale ja tlesnem dlaňami nad tvojou lúpežou, ktorú si páchalo, a nad krviprelievaním, ktoré je uprostred teba.

1

mail   print   facebook   twitter