Hľadaný výraz: Ez 2,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Nato ju roztvoril predo mnou a bola popísaná na prednej i zadnej strane. Boli v nej napísané žalospevy a vzdychanie a beda.

1

mail   print   facebook   twitter