Hľadaný výraz: Ez 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 I riekol mi: „Syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť.“

1

mail   print   facebook   twitter