Hľadaný výraz: Ez 17,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Obkmásal konce jeho výhonkov a zaniesol to do kupeckej krajiny, položil to do obchodníckeho mesta.

1

mail   print   facebook   twitter