Hľadaný výraz: Ez 17,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Syn človeka, predlož hádanku a povedz porekadlo Izraelovmu domu!

1

mail   print   facebook   twitter