Hľadaný výraz: Ez 17,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Vtedy Pán prehovoril ku mne takto:

1

mail   print   facebook   twitter