Hľadaný výraz: Ez 45,25, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
25 Siedmeho mesiaca pätnásteho dňa toho mesiaca, vo sviatok, bude robiť to isté sedem dní, jako obeť za hriech, tak i zápalnú obeť a jako obetný dar obilný, tak olej.

1

mail   print   facebook   twitter