Hľadaný výraz: Ez 1,4-14, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
4 Hle - spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. 5 Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, 6 ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. 7 Nohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopyta, třpytící se jako vyleštěný bronz. 8 Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel 9 a těmi křídly se dotýkaly navzájem. Všechny se pohybovaly přímo vpřed, cestou se neotáčely. 10 Jejich tváře vypadaly takto: Každá z té čtveřice měla zepředu tvář lidskou, zprava tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orla. 11 Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly tělo. 12 Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčely. 13 Napohled se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z něhož se blýskalo 14 a ty bytosti se míhaly sem tam jako blesky.

1

mail   print   facebook   twitter