Hľadaný výraz: Ez 1,15-21, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
15 Díval jsem se na ně a hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. 16 Jejich vzhled a složení bylo následující: Třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři vypadala stejně. Složení měla takové, že napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. 17 Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela. 18 Loukotě měla ohromné, až z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. 19 Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. 20 Kamkoli zamířil Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také vznášela, neboť ta kola měla v sobě ducha života. 21 Když se bytosti pohybovaly, kola se hýbala; když stály, stála, když se vznášely nad zemí, vznášela se i kola spolu s nimi, neboť ta kola měla v sobě ducha života.

1

mail   print   facebook   twitter