Hľadaný výraz: Exodus 20:3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

1

mail   print   facebook   twitter