Hľadaný výraz: Ex 7,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Nato hovoril Pán Mojžišovi: „Faraónovo srdce je tvrdé. Nechce prepustiť ľud.

1

mail   print   facebook   twitter