Hľadaný výraz: Ex 30,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Čiastku z toho roztlčieš na jemný prach a niečo z toho položíš pred zákon do stanu zjavenia, kde sa ti budem zjavovať: to bude pre vás presvätou vecou!

1

mail   print   facebook   twitter