Hľadaný výraz: Ex 30,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Pán prikázal Mojžišovi aj toto: „Vezmeš voňavé látky: stakte, lastúrové kadidlo, galban a priesvitné kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach,

1

mail   print   facebook   twitter